Skip to Store Area:

Kundeservice: 45798343

Magento Commerce

KJØPSBETINGELSER FOR KIDS&BABY

Bestilling

For å handle i nettbutikken må du ha fylt 18 år. Bestillingen
er bindende etter at kjøper bekrefter ordre.

Betaling

Varene sendes med posten i oppkrav eller mot forskuddsbetaling
(bankkort/paypal eller kontooverføring).

Du kan også velge å hente din bestilling selv, på Eiksmarka i Bærum, evt. på et avtalt sted i Oslo, og betale kontant. Da slipper du å betale for frakten. 

Rett til å gå fra avtalen (angrerett)

Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren etter § 13 innen 14 dager
etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i kapittel 3
er mottatt på foreskreven måte.Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt
plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet
forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger
har misligholdt avtalen. I de tilfeller varer som er bestilt ikke blir
hentet på Posten, blir kunden fakturert med fraktkostnader begge veier.

Hvis varen ikke hentes på Posten/på lageret blir forbrukeren ilagt gebyr på
500 NOK.

Unntak fra og begrensninger i angreretten.

Angreretten gjelder ikke:

- Dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og
mengde og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller
manglende omsorg fra forbrukerens side.
- Varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
- Varer som raskt forringes fysisk.

Reklamasjon (forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002)

Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen
en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen eller
gir prisavslag. Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som
følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor
bruk er ikke en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må
du selv betale reparasjonen. Hvis du oppdager at noe er feil ved varen, må
du melde fra til selger innen rimelig tid.

Sikkerhet.
For å kunne yte best mulig service, er det nødvendig for oss å
ha tilstrekkelig informasjon om deg.
Vi forplikter oss til å oppbevare informasjon på en forsvarlig måte og i
henhold til gjeldende lovbestemmelser om personvern i elektronisk
kommunikasjon. Mottatt informasjon vil på ingen måte videreformidles til en
tredje part.